API a KONEKTORY - ÚVODNÝ PREHĽAD

API – Automatizácia s CDESKom

API v CDESKu umožňuje riešiť takmer všetko, čo sa dá urobiť cez frontend. Môžete vyčítať akékoľvek dáta, vytvoriť ľubovoľný objekt, zmeniť stav, posunúť dátum na niektorej z položiek. Týmto sa CDESK radí medzi vyspelé softvéry s otvoreným rozhraním na komunikáciu s ďalšími softvérmi, na hromadné načítavanie údajov, na doplnenie funkcionality podľa vaších procesov.

K čomu je to dobré…

Vytváranie protokolov, reportov podľa vášho dizajnu a procesov.

Spracovanie uložených údajov, prijatých e-mailov v CDESKu podľa vašich pravidiel. Môže sa to využiť na prepojenie s inými helpdeskami. Spracovanie správ z monitorovacích softvérov a ďalších hlásení, podľa ktorých sa vykoná určitá akcia v CDESKu – napríklad založenie požiadavky na nástup zamestnanca.

Import a synchronizácia údajov z vašich databáz a softvérov do CDESKu. Prostredníctvom API je realizované aj napĺňanie údajov do Power BI modelov.

KONEKTORY

CDESK má v sebe obsahuje komponenty, ktoré sprostredkovávajú spojenie s inými softvérovými službami a vhodne tak rozširujú jeho funkcionalitu – od základných systémových služieb pre autentifikáciu prístupu, až po prepojenie na aplikácie. 

Funkcionalita na pár kliknutí

V súčasnosti sú dostupné nasledovné konektory: 

Autentifikácia prístupu – overovanie prístupu do CDESK prostredníctvom externých služieb. Niektoré z nich majú pridané automatické vytváranie CDESK kont, zaraďovanie do skupín pre riadenie oprávnení, hierarchie nadriadených. Dostupné sú nasledujúce metódy autentifikácie prístupu.  

 • Active Directory  / LDAP 
 • Single Sign On (SSO ADFS)
 • Azure Active Directory  
Služby pre zlepšenie internej funkcionality CDESKu
 • SMS brány – zasielanie SMS z CDESKu prostredníctvom zvoleného poskytovateľa
 • FinStat – dopĺňanie údajov o spoločnostiach pri vytváraní nových záznamov, kontrola platobnej disciplíny voči štátnym inštitúciám a finančného zdravia spoločnosti. 
 • Exchange – zobrazovanie termínov z CDESKu v Outlook kalendári. 
Prepojenia s aplikáciami
 • JIRA – prepojenie s projektovým nástrojom (projekty, issues, worklog) 
 • Money S4/S5 – prepojenie s ERP systémom (adresár, objednávky, skladové karty, faktúry)
 • ABRA – prepojenie s ERP systémom (adresár, objednávky, skladové karty, faktúry)
 • SCCM – import a aktualizácia zoznamu počítačov z SCCM do CDESKu.
 • DOAS – prepojenie na softvér pre predaj a servis automobilov (adresár)
Prepojenie so službami tretích strán
 • Securiton PCO – spracovanie hlásení 24/7 z CDESK a CM na pulte centralizovanej ochrany prevádzkovaný spoločnosťou SECURITON Servis.