CDESK Desktop Aplikácia – užitočná aj pre CDESK GOLD používateľov

 

Do pozornosti Vám dávame užitočné funkcie, ktoré budú prínosom aj pre používateľov s GOLD licenciou, t. j. používateľov, ktorí majú neobmedzený prístup na web rozhranie.

Tabuľková editácia ako v Exceli (vyžaduje CDESK GOLD licenciu)

Pomocou tabuľkovej editácie máte možnosť presúvať sa a editovať položky ako v Exceli. Funkcia tabuľkovej editácie je podporovaná takmer pre každý modul. 

Aj pri tabuľkovej editácii sa môžete stretnúť s modálnymi oknami, nakoľko si to vyžaduje formát bunky. Ide o prípad, keď bunka obsahuje HTML obsah a samotná tabuľka zobrazuje reťazce ako čistý text. Na to, aby sa HTML formátovanie nestratilo pri zadávaní a editácii sa zobrazí pomocné modálne okno.

Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obrázok: Tabuľková editácia – Modálne okno – Úprava textu 1

Pomocou tlačidla ENTER vstúpite do položky, ktorú chcete upravovať. Klávesa ESC zas slúži na odchod z položky. Pomocou tlačidla “Uložiť” editovaný text uložíte. Klávesová skratka F2 rovnako umožňuje vstup do popisu v tabuľkovej editácii.

Za pomoci šípok je možný horizontálny a vertikálny pohyb v položke po jednotlivých bunkách. Vo vybranej bunke, ktorú chcete editovať stačí začať písať a text sa začne priamo dopĺňať. Podobnosť tabuľkovej editácii je možné prirovnať k Excelu. Pokiaľ sa v danom stĺpci už podobná hodnota nachádza, pri písaní pomocou tabuľkovej editácie sa opakujúci obsah paralelne zobrazí pri písaní.

Tabuľková editácia
Obrázok: Tabuľková editácia

Flexibilná filtrácia nad každým stĺpcom a uloženie nastaveného filtra

Ďalšiu výhodu, ktorú CDESK Desktop Aplikácia ponúka je filtrovanie v akomkoľvek stĺpci. Stačí kliknúť na názov stĺpca a ponúknu sa podmienky filtrácie.

Filtrovanie v konkrétnom stĺpci
Obrázok: Filtrovanie v konkrétnom stĺpci

 

Filtrácie nastavené nad stĺpcami majú vzájomný vzťah „AND“.  V rámci jedného stĺpca si môžete kombinovať „AND“ a „OR“.

AND, OR filter
Obrázok: AND, OR filter

Nastavenie rýchleho filtra je možné uložiť pod tlačidlo a tým si ho rýchlo aplikovať v budúcnosti. Tlačidlo sa vytvára cez ikonku lievika so znakom ´+´ v pravej hornej časti.

Vytvorenie nového filtru
Obrázok: Vytvorenie nového filtra

Okamžité vyhľadávanie údajov vo vrchnom vyhľadávacom poli súčasne s písaním

Záznamy je možné vyhľadávať aj pomocou vrchného vyhľadávacieho poľa. Výsledky sa okamžite zobrazujú počas písania.

Vrchné vyhľadávacie pole
Obrázok: Vrchné vyhľadávacie pole

Vo vrchnom vyhľadávacom poli je možnosť vyhľadávať aj napriek tomu, že sú zapnuté filtrácie na iných miestach (ľavý panel, rýchly filter nad stĺpcami). Dosiahnete to tak, že na konci vrchného vyhľadávacieho poľa je prepínač, ktorý keď vypnete, tak zadaný text vyhľadáva vo všetkých dostupných záznamoch.

Vrchné vyhľadávacie pole – prepínanie rozsahu vyhľadávania
Obrázok: Vrchné vyhľadávacie pole – prepínanie rozsahu vyhľadávania

Môžete aj ovplyvňovať rozsah, v akých poliach bude vrchné vyhľadávacie políčko vyhľadávať. Rozsah vyhľadávania nastavíte cez hamburger menu na konci vrchného vyhľadávacieho políčka.

Vrchné vyhľadávacie pole – zoznam stĺpcov, v ktorých sa vyhľadáva
Obrázok: Vrchné vyhľadávacie pole – zoznam stĺpcov, v ktorých sa vyhľadáva

Pravý panel s náhľadom a editáciou záznamu

Po kliknutí na položku v akomkoľvek module sa zobrazí pravý panel s obsahom vybranej položky zo záznamu. Jednotlivé akcie sú rozpísané nižšie.

Pravý panel požiadavky
Obrázok: Pravý panel požiadavky

Pravý panel umožňuje zobrazenie požiadavky vo viac stupňoch.

Pravý panel požiadavky 2
Obrázok: Pravý panel požiadavky 2

Rýchle funkcie na úzkom pravom paneli s tlačidlami

Pravý panel umožňuje rýchlejší prístup k požadovanej položke a pohodlnejšiu prácu s ňou. Prostredníctvom pravého panela si môžete voliť medzi rýchlymi skratkami ako je vyrolovanie požiadavky v dvoch stupňoch a následné zmenšenie:

Pravý panel požiadavky – zobrazenia panela
Obrázok: Pravý panel požiadavky – zobrazenia panela

Pravý panel okrem ostatných nižšie spomenutých funkcií, umožňuje aj priame otvorenie modálneho okna.

Pravý panel – modálne okno
Obrázok: Pravý panel – modálne okno

Nasledujú položky synchronizácie, uloženia, pridanie príspevku do diskusie, príspevku pre riešiteľov, ukončiť, pridať plnenie, pridať úlohu, pridať pracovný príkaz, súvisiace požiadavky a prílohy.

 

Diskusia v požiadavke

Pravý panel požiadavky umožňuje rýchlejší prístup do diskusie pomocou tlačidla či záložky. Pravý panel tak isto obsahuje funkciu otvorenia modálneho okna s diskusiou.

Pridať diskusiu pomocou pravého panela v požiadavkách
Obrázok: Pridať diskusiu pomocou pravého panela v požiadavkách
Záložky diskusie v pravom panely požiadaviek
Obrázok: Záložky diskusie v pravom panely požiadaviek

 

Diskusiu je taktiež možné otvoriť v modálnom okne priamo cez pravý panel.

Modrá ikona v diskusii na otvorenie modálneho okna
Obrázok: Modrá ikona v diskusii na otvorenie modálneho okna

 

Nové spôsoby pridávania záznamov

CDESK Desktop Aplikácia má viacero nových spôsobov pridávania záznamov oproti web rozhraniu. Ide o riadkové pridávanie, ktoré je vhodné najmä pre konfiguračnú Databázu objektov CMDB, Plnenia, Úlohy. Pre pridávanie s opakovaním údajov Vám pomôže spôsob riadkového pridávania s prenosom údajov z filtra. Zjednodušujúce je pridávanie cez pravý panel. Najbližšie k webovému rozhraniu je pridávanie cez modálne okno. Odlišné spôsoby pridávania od webového rozhrania sú popísané v nasledujúcom texte.

  1. Pridať cez pravý panel
  2. Pridať cez nový riadok priamo v zozname
  3. Pridať cez nový riadok s použitím filtra
  4. Pridať cez novú záložku
  5. Pridať cez modálne okno
Pridať cez pravý panel

Pokiaľ si nastavíte „Pridať cez pravý panel“, otvorí sa Vám pravý panel, cez ktorý môžete pridať napr. úlohu.

Pridať cez pravý panel – Úloha
Obrázok: Pridať cez pravý panel – Úloha

Po zvolení „Pridať cez pravý panel“ sa panel vyroluje v prvej úrovni. Za pomoci šípok umiestnených pod ikonou „X“ slúžiacou na opustenie okna, je možné úroveň panela zväčšiť a zmenšiť podľa potreby. Nasledujú tlačidlá „Otvoriť v modálnom okne“, „Synchronizovať“, „Uložiť“ a „Zmazať“.

Ukážka - Pravý panel – Úloha
Obrázok: Ukážka – Pravý panel – Úloha
Pridať cez nový riadok priamo v zozname

Medzi jednu z najvýhodnejších funkcií, ktoré CDESK Desktop Aplikácia ponúka je „Pridať cez nový riadok“. Za pomoci tejto funkcie nepotrebujete otvárať žiadne ďalšie okná a jednoducho pridávate a píšete informácie presne tam kam potrebujete, čo Vám umožní šetriť čas a prácu.

Pridať cez nový riadok – Plnenie
Obrázok: Pridať cez nový riadok – Plnenie

Po pridaní nového riadku sa hneď na začiatku ukáže políčko synchronizácie. Bližšie k synchronizácii vysvetľujeme v ďalších tipoch. Stále sa nachádzame v tabuľkovej editácii, v ktorej stačí začať hneď písať. Napriek tomu, že ide o nový riadok, ktorý je prvý v poradí, stále sa pri písaní textu, ktorý už v danom stĺpci existuje ho automaticky predvyplní.

Pridať cez nový riadok - Plnenie - Nový riadok
Obrázok: Pridať cez nový riadok – Plnenie – Nový riadok

 

Pridať cez nový riadok s použitím filtra

Pokiaľ máte zvolený typ v ľavom filtri, stačí kliknúť po nastavení okna na „Pridať cez nový riadok s použitím filtra“ a jednoducho sa pridajú riadky do ktorých už len dopíšete potrebné informácie. Najlepšie sa táto funkcia dá využiť pokiaľ zadávate objekty v CMDB do konfiguračnej databázy s určitou rovnakou hodnotou.

Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy
Obrázok: Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy

 

Riadok, ktorý sa zobrazí po pridaní, je možné vyplniť priamym písaním ako v prípade možnosti „Pridať cez nový riadok“.

Pridať cez nový riadok s použitím filtra - Objekty konfiguračnej databázy - Nový riadok
Obrázok: Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy – Nový riadok

Tlačidlo máte non-stop k dispozícii a môžete si ho nastaviť podľa vlastných potrieb. Vďaka nemu bude Vaša práca rýchlejšia a efektívnejšia.

Voliteľné ukotvenie stĺpcov

Ukotvenie stĺpcov môže pripomínať excel. Jednou z možností ukotvenia stĺpca je pomocou priameho kliknutia pravým tlačidlom na ľubovoľný stĺpec. Ukotvenie stĺpcov si môžete kedykoľvek zmeniť podľa vlastného želania.

Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec"
Obrázok: Ukotvenie stĺpca pomocou „Ukotviť po tento stĺpec“
Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 2
Obrázok: Ukotvenie stĺpca pomocou „Ukotviť po tento stĺpec“ 2
Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 3
Obrázok: Ukotvenie stĺpca pomocou „Ukotviť po tento stĺpec“ 3

Ako ďalšiu možnosť ukotvenia stĺpcov v CDESK Desktop Aplikácii máte túto funkciu k dispozícií s promptnou možnosťou prispôsobenia počtu ukotvených stĺpcov v ľavom paneli. Nastavenie slúži na spríjemnenie a zjednodušenie práce v prostredí.

Voľné ukotvenie stĺpcov
Obrázok: Voľné ukotvenie stĺpcov
Ukotvenie stĺpcov-nastavenia
Obrázok: Ukotvenie stĺpcov-nastavenia
Ukotvenie stĺpcov 2
Obrázok: Ukotvenie stĺpcov 2

V požiadavkách rýchla orientácia za pomoci filtrov v ľavom paneli

Pomocou filtrov v ľavom paneli požiadaviek máte možnosť prepnúť sa ako v ´priečinkoch´. Vybrali sme pre Vás predvolené filtre, ktoré budete pravdepodobne najviac používať. Meniť sa nedajú. Na vlastnú zostavu filtrácie odporúčame vytvorenie vlastného filtra.

Požiadavky - Ľavý panel filtrovania
Obrázok: Požiadavky – Ľavý panel filtrovania