Ďalšie tipy k jednoduchšiemu ovládaniu aplikácie

 

Aby ste využili potenciál CDESK Desktop Aplikáciu, je dobré sa oboznámiť s vlastnosťami a vybranými funkciami popísanými v nasledujúcom texte.

CDESK Desktop Aplikácia pracuje s lokálnou databázou

                Ako už bolo vyššie spomenuté, CDESK Desktop Aplikácia má lokálnu databázu, čím tento softvér menej zaťažuje server. Prenos so serverom môžete mať manuálny a automatický. Manuálny režim vyžaduje stláčanie tlačidla „Uložiť“, alebo ak príde k tomu, že záznam ste opustili bez uloženia, môžete cez synchronizačné centrum dokončiť uloženie záznamu na server. Pri automatickom režime sa aplikácia pokúša prenášať údaje pri každom opustení záznamu.

Informácie o stave synchronizácie údajov medzi aplikáciou a serverom

Hlásenie o stave synchronizácie prostredníctvom „Obláčika na synchronizovanie“ a ikoniek žltej/červenej farby v riadku položky.

Automatická synchronizácia na server po každej zmene umožňuje priame prepojenie a ukladanie na server. Pokiaľ túto možnosť nemáte zvolenú, dáta sa uložia na lokálnej databáze. Za pomoci ikony obláčika si vložené informácie uložíte na server.

Synchronizačný oblak
Obrázok: Synchronizačný oblak
Automatická synchronizácia
Obrázok: Automatická synchronizácia

 

Za pomoci ikoniek diskov v prvej úrovni, si uložíte všetky potrebné synchronizácie. Pokiaľ vyžadujete uloženie len jednej synchronizácie, je tak možné urobiť za pomoci disku priliehajúcemu ku konkrétnej synchronizácii.

Uloženie synchronizácie
Obrázok: Uloženie synchronizácie

Pokiaľ si zmeníte určitú informáciu na webe, preklenie sa Vám to do CDESK Desktop Aplikáciu. Opačne to aktuálne nie je možné. V Desktop aplikácii nie je možné vykonávať úplne všetky zmeny ako na webe, napríklad ak chcete zmazať záznam.

Pokiaľ v rovnakom čase upravujete záznamy na webe aj v CDESK Desktop aplikácii a následne ich uložíte resp. synchronizujete, nastane konflikt o ktorom ste informovaný podľa obrázku nižšie.

Oznam pre konflikt
Obrázok: Oznam pre konflikt

 

Pokiaľ vykonávate zmeny súmerne v module „Zoznam objektov“, oznam o konflikte Vám ponúkne možnosť „Vyriešiť konflikt“.

Vyriešiť konflikt
Obrázok: Vyriešiť konflikt

 

Po kliknutí na „Vyriešiť konflikt“ sa otvorí modálne okno v ktorom si zvolíte požadovanú hodnotu ktorú chcete aby sa uložila. Rovnako si môžete voliť zobrazenie všetkých polí, alebo len polí s konfliktom.

Modálne okno - Vyriešiť konflikt
Obrázok: Modálne okno – Vyriešiť konflikt
Žltá/červená ikona oznamu synchronizácie

Farebná ikona informuje ohľadne aktuálneho stavu synchronizácie konkrétnych položiek.

Synchronizovanie
Obrázok: Synchronizovanie

Pokiaľ Vám chýbajú povinné vyplnené položky, tlačidlo synchronizácie sa zobrazí v červenej farbe. V žltej farbe sa zobrazí ak je potrebné danú položku uložiť.

Najčastejšie používané parametre na vrchu formuláru

V požiadavkách ako v prvom module sú údaje vo vrchnej časti detailu záznamu. Napriek tomu, že parametre na vrchu formuláru vyzerajú ako „Read-only“, je možné ich upravovať.

Požiadavka – parametre na vrchu formuláru
Obrázok: Požiadavka – parametre na vrchu formuláru
Prehľad údajov nachádzajúcich sa vo vrchnej časti formuláru požiadavky:
 1. Spoločnosť
 2. Riešiteľ
 3. Stav
 4. Termín odozvy
 5. Splnenie od
 6. Splnenie do
 7. Priorita

Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov

Ako už bola spomenutá možnosť ukotvenia stĺpcov podobne ako v exceli, v ľavom stĺpci v záložke Nastavenia je možné nastaviť výšku názvu stĺpca a výšku riadku na to aby sa do buniek zmestilo viac textu.

Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov
Obrázok: Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov
Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov 2
Obrázok: Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov 2

Každý modul má svoje nastavenia v ľavom paneli

Okrem primárneho nastavenia, ktoré je ponúkané v profile, je tak isto možné zvoliť nastavenia v určenom module rovnako ako pri filtrovaní v ľavej časti. Hneď vedľa filtrovania je možnosť Nastavenia.

Nastavenie v ľavom paneli
Obrázok: Nastavenie v ľavom paneli

Cez nastavenia volíte rovnako, ako sme už uviedli v zozname objektov konfiguračnej databázy:

 1. Automatická synchronizácia
 • Ukladanie do lokálnej databázy po každej zmene
 • Automaticky synchronizovať na server
 1. Tabuľková editácia
 • Automaticky otvárať v režime tabuľkovej editácie
 • Povoliť aktualizáciu zoznamu tabuľky v režime editácie
 1. Iné
 • Počet ukotvených stĺpcov
 • Výška názvu stĺpca
 • Výška riadku

Poradie stĺpcov cez drag and drop

Možnosť nastaviť poradie stĺpcov umožňuje nie len pravé nastavenie výberu a poradia stĺpcov vedľa tabuľkovej editácie, ale aj priamy kontakt myšou s jednoduchým uchopením akéhokoľvek stĺpca a následným presunutím podľa potreby.

Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 1
Obrázok: Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 1
Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 2
Obrázok: Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 2

Funkcie dostupné len na webe integrované v CDESK Desktop Aplikácii

Je umožnené využívanie niektorých funkcií na webe bez toho, aby bolo nutné opustiť a ukončiť svoju aktuálnu činnosť v programe. Spomenutú funkciu ponúka napr. Spracovanie správ , otvorenie detailu ponuky. Upozorňujeme, že takéto sprístupnenie webového rozhrania čerpá licenciu priameho prístupu na web.

Funkcie dostupné len na webe - spracovanie správ
Obrázok: Funkcie dostupné len na webe – spracovanie správ

Užitočné klávesové skratky

Tabuľka
F2 – Automaticky sa zapne tabuľková editácia a označená bunka sa dá okamžite editovať
CTRL + ENTER– automaticky sa zapne tabuľková editácia a označená bunka sa dá okamžite editovať
CTRL + S – uloženie a zosynchronizovanie položky so serverom (zatiaľ funguje v rámci tabuľkovej editácie)
CTRL + SHIFT + S – aktuálne otvorený modul sa zosynchronizuje so serverom
ALT + END – Opustenie tabuľkovej editácie
HOME – posunie kurzor do bunky v prvom stĺpci
END – posun ku koncu stĺpcov

Požiadavky
CTRL + T Zmena stavu
CTRL + A Zmena riešiteľa
CTRL + E Ukončenie

Centrálne nastavenia

V pravej časti horného rohu po kliknutí na Profil – „Panáčika“ následne na nastavenie sa zobrazí okno s možnosťami:

 • Jazyk – možnosť zvolenia jazyka
 • Predvolený modul na zobrazenie – pri zapnutí CDESK Desktop Aplikácie sa zároveň otvorí modul, ktorý je predvolený v nastaveniach
 • Veľkosť písma – malý, stredný, veľký – nastavenie platí pre celú Desktop aplikáciu
 • Verzia – zobrazenie čísla aktuálne používanej verzie CDESK Desktop Aplikácii – nastavenie a aktualizácie
 • Automatické spustenie – ak je možnosť automatického spustenia zapnutá, CDESK Desktop Aplikácia sa automaticky spustí pri zapnutí počítača
 • Plná synchronizácia – slúži na manuálne spustenie synchronizácie databázy s CDESK serverom
 • Klávesové skratky, vizuálne nastavenia – aktuálne nastavenie „Zobrazovať názvy záložiek“. Ak je nastavenie zapnuté/vypnuté, záložky sa budú zobrazovať ako ikony/ikony s názvom
 • Nastavenia poslať inému kontu
 • Zobraziť umiestnenie databázy – Po kliknutí sa zobrazí cesta umiestnenia databázy
 • Odstrániť uložené prihlasovacie údaje a odhlásiť sa

Prehliadač hlásení – okno s prehľadom chybových hlásení, ktoré v prípade kontaktu s podporou môže byť užitočné pre rýchlejšie vyriešenie problému.

Centrálne nastavenia
Obrázok: Centrálne nastavenia