Videoukážky - Inštalácia CDESK/CM servera

Požiadavky k inštalácii lokálneho servera & Vytvorenie virtuálneho servera

Inštalácia CDESK / CM servera

Personalizácie po nainštalovaní CDESK / CM servera