ZOZNAM POŽIADAVIEK

Zoznam požiadaviek je dostupný v hlavnom menu pod Požiadavky->Zoznam požiadaviek. Ak sa v menu položka Požiadavky nenachádza, musí používateľ s oprávneniami administrátora zapnúť modul požiadavky v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky, prípadne skontrolovať, či má používateľ pridelené oprávnenia k používaniu tohoto modulu v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Hlavička okna zoznamu požiadaviek informuje o počte zobrazených požiadaviek z celkového množstva, ďalej obsahuje ovládacie prvky pre zmenu typu zobrazenia záznamov podľa priority, vytvorenie požiadavkyvyhľadávanie s použitím pokročilého filtra a tlačidlo pre export do XLS.

Nasleduje výpis požiadaviek podľa aktuálne nastaveného filtra.

Pomocou ikony si môžete nastaviť, ktoré stĺpce sa budú v zozname nachádzať a taktiež ich poradie.

Formát všetkých časových údajov v zozname a aj vo vnútri požiadaviek závisí od nastavenia vo vašom profile. V rovnakom formáte budú dátumy a časy v XLS reporte. Zobrazované časy (časová zóna) vo webovom rozhraní závisia od nastavenia vášho počítača. Do XLS reportov a do mailov sa vkladajú časy podľa nstavenia v Globálne nastavenia->Dátum a čas.

Zoznam požiadaviek
Obrázok: Zoznam požiadaviek

Možnosti zobrazenia zoznamu požiadaviek

Prepínač Prioritné zobrazenie poskytuje prednostný výpis požiadaviek, ktorý Vám ukáže, čo máte urgentne spracovať alebo s čím ste v omeškaní. Prepínač umožňuje zobraziť záznamy dvoma spôsobmi:

=> Normálne zobrazenie – zobrazí zoznam požiadaviek všetkých riešiteľov radený podľa dátumu vytvorenia, od najnovších po najstaršie

=> Prioritné zobrazenie – zobrazí zoznam požiadaviek rozdelený na tieto časti:
     -> Moje rozpísané: drafty vytvárané prihláseným riešiteľom
     -> Nepriradené – požiadavky, ktoré sú priradené na niektorú zo skupín prihláseného riešiteľa
     -> Moje čakajúce na odozvu – požiadavky, ktoré sú priradené na prihláseného riešiteľa a čakajú na odozvu
     -> Moje čakajúce na schválenie – požiadavky priradené na riešiteľskú skupinu prihláseného riešiteľa. Tiež môže ísť o požiadavky, kde je uvedený prihlásený riešiteľ a zároveň požiadavky sú v stave Čaká na schválenie.
     -> Moje po termíne splnenia – požiadavky priradené na prihláseného riešiteľa, kde sa nečaká na odozvu a zároveň bol prekročený termín splnenia
     ->Moje – požiadavky priradené na prihláseného riešiteľa, ktoré nečakajú na odozvu a ani nie sú po termíne splnenia
     -> Ostatné – ostatné požiadavky, ktoré sa priamo netykajú prihláseného riešiteľa, ale má k ním prístup. Tiež sa tu nachádzajú všetky ukončené požiadavky a požiadavky iných riešiteľov z jeho vlastnej skupiny.

V závislosti od nastavenia Oprávnení môže používateľ vidieť:

 • požiadavky všetkých zákazníkov, priradené ktorémukoľvek používateľovi alebo skupine
 • iba svoje požiadavky, vrátane požiadaviek priradených skupine, ktorých je používateľ členom
 • iba požiadavky zákazníkov, ktorých má používateľ viditeľných.
Obrázok: Zoznam požiadaviek – prioritné zobrazenie

Tlačidlá na vytvorenie novej požiadavky

Zadanie novej požiadavky je možné niekoľkými spôsobmi, bližšie predstavenými na stránke Vytvorenie novej požiadavky. Priamo zo zoznamu požiadaviek môžu byť dostupné tieto spôsoby:

Obrázok: Tlačidlá pre pridanie požiadavky a požiadavky z katalógu

Vyhľadávanie a filtrovanie v zozname požiadaviek

Fulltextové vyhľadávanie v zozname požiadaviek vyhľadáva podľa stĺpcov ID požiadavky, Názov požiadavky, Zákazník, Prevádzka, Miesto a podľa popisu požiadavky.

Obrázok: Fulltextové vyhľadávanie v zozname požiadaviek

Pokiaľ je potrebné vyhľadať požiadavky podľa viacerých kritérií, slúži na to pokročilý vyhľadávací filter, v ktorom je možné určiť podmienky:

     -> Ľubovoľný stĺpec
     -> Názov požiadavky
     -> Stav – predvolene zapnutý filter iba na otvorené požiadavky
     ->Spoločnosť/Meno
     -> Riešiteľ
     -> Termín splnenia do
     -> Vytvorené

Podľa konfigurácie, ktorú si v CDESKu nastavíte sa vám zobrazia niektoré z ďalších možností na filtrovanie:

Obrázok: Podmienky filtrovania v zozname požiadaviek
 • Čas do termínu náhradného riešenia
 • Čas do termínu odozvy
 • Čas do termínu priradenia
 • Čas do termínu splnenia
 • Číslo
 • Dátum hodnotenia
 • Dôvod ukončenia
 • Hodnotiteľ
 • Identifikátor zákazníka v emailoch
 • JIRA-ID
 • Kategória spoločnosti
 • Kategorizácia
 • Kto žiada
 • Metóda riešenia
 • Miesto
 • Na riešenie / žiadané
 • Názov zákazky
 • Objekt
 • Oblasť služby
 • Odozva
 • Pomocný riešiteľ
 • Popis
 • Poskytnuté náhradné riešenie
 • Pre koho žiada
 • Prevádzka
 • Príčina
 • Priorita
 • Priradené
 • Reklamovaný riešiteľ
 • Šablóna
 • Splnené
 • Termín odozvy
 • Termín poskytnutia náhradného riešenia
 • Termín priradenia
 • Typ
 • Typ spoločnosti
 • Úloha
 • Vytvoril
 • Želaný termín
 • Zmenené
 • Zmenil
 • Známka hodnotenia

Jednotlivé podmienky je možné rôzne kombinovať a reťaziť, s možnosťou uloženia často využívaných kombinácií podmienok. Viac informácií o efektívnej práci s filtrami v CDESKu sa dočítate v texte Vyhľadávanie a pokročilé filtre.

Obrázok: Tlačidlá s uloženými filtrami

Export požiadaviek

V ľavom dolnom rohu zoznamu požiadaviek sa nachádza tlačidlo  XLS , pomocou ktorého môžete zoznam exportovať vo formáte XLS.

Po kliknutí sa otvorí nové okno, v ktorom vyberiete stĺpce pre export. Ak chcete exportovať všetky stĺpce, nemusíte ich vyberať jednotlivo. Kliknutím na ikonu sa vyberú všetky. Poradie stĺpcov v tomto zozname určuje aj ich poradie v exporte. Ak si prajete mať stĺpce vo východzom poradí, kliknite na ikonu a stĺpce sa zoradia.

Po vybratí stĺpcov vytvorte export pomocou tlačidla  Exportovať , ktoré sa nachádza v ľavom dolnom rohu okna. Voľbou možnosti  Zrušiť sa vrátite do zoznamu úloh bez vytvorenia exportu.

Obrázok: Výber stĺpcov pre export požiadaviek

Formát časových údajov v reporte (ako napríklad dátum vytvorenia požiadavky) závisí od nastavenia Formátu zobrazovania dátumov a Formátu zobrazovania časov vo vašom profile.

Obrázok: XLS Report zoznamu požiadaviek