Úlohy - nastavenia - CDESK
 

ÚLOHY - NASTAVENIA

var acc = document.getElementsByClassName("accordion"); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.display === "block") { panel.style.display = "none"; } else { panel.style.display = "block"; } }); }
Všeobecné

Zapnúť modul Úlohy – prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní modul Úlohy a ďalšie voľby v nastaveniach.

Voľba typu úloh – vypnutá/nepovinná/povinná – umožňuje úlohám priradiť typ, definovaný používateľsky v zozname nižšie.

Nastavenie úloh a typy úloh
Nastavenie úloh a typy úloh
Typy úloh

Typy úloh slúžia na kategorizáciu úloh.

Nový typ úlohy pridáte kliknutím na  +Pridať. Zadajte názov typu v používaných jazykoch. Odstrániť riadok je možné jedine pred uložením nastavení, kliknutím na  ×  pri zázname. Po uložení je možné nepoužívané typy iba vypnúť, nastavením prepínača do polohy vypnutý . Poradie riadkov upravíte potiahnutím riadku za ikonu .

Pridanie nového typu úlohy
Pridanie nového typu úlohy
Stav úlohy

Stav úlohy hovorí v akej fáze realizácie sa úloha nachádza.

Preddefinované stavy úlohy je možné používateľsky rozšíriť o nové stavy kliknutím na tlačidlo  +Pridať. Odstrániť riadok je možné jedine pred uložením nastavení, kliknutím na  ×  pri zázname. Po uložení je možné nepoužívané stavy iba vypnúť, nastavením prepínača do polohy vypnutý . Preddefinované stavy nie je možné vypnúť, ani odstrániť. Poradie používaných stavov upravíte potiahnutím riadku za ikonu .

Stavy úloh
Stavy úloh

Pre aplikovanie zmien nastavení kliknite na  Uložiť. CDESK môže požadovať obnovenie stránky v prehliadači (obnovte klávesou F5, alebo kombináciou kláves CTRL+R / ⌘ Command+R).