ÚLOHY - NASTAVENIA

Všeobecné

Zapnúť modul Úlohy – prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní modul Úlohy a ďalšie voľby v nastaveniach.

Voľba typu úloh – vypnutá/nepovinná/povinná – umožňuje úlohám priradiť typ, definovaný používateľsky v zozname nižšie.

Nastavenie úloh a typy úloh
Nastavenie úloh a typy úloh
Typy úloh

Typy úloh slúžia na kategorizáciu úloh.

Nový typ úlohy pridáte kliknutím na  +Pridať. Zadajte názov typu v používaných jazykoch. Odstrániť riadok je možné jedine pred uložením nastavení, kliknutím na  ×  pri zázname. Po uložení je možné nepoužívané typy iba vypnúť, nastavením prepínača do polohy vypnutý . Poradie riadkov upravíte potiahnutím riadku za ikonu .

Pridanie nového typu úlohy
Pridanie nového typu úlohy
Stav úlohy

Stav úlohy hovorí v akej fáze realizácie sa úloha nachádza.

Preddefinované stavy úlohy je možné používateľsky rozšíriť o nové stavy kliknutím na tlačidlo  +Pridať. Odstrániť riadok je možné jedine pred uložením nastavení, kliknutím na  ×  pri zázname. Po uložení je možné nepoužívané stavy iba vypnúť, nastavením prepínača do polohy vypnutý . Preddefinované stavy nie je možné vypnúť, ani odstrániť. Poradie používaných stavov upravíte potiahnutím riadku za ikonu .

Stavy úloh
Stavy úloh

Pre aplikovanie zmien nastavení kliknite na  Uložiť. CDESK môže požadovať obnovenie stránky v prehliadači (obnovte klávesou F5, alebo kombináciou kláves CTRL+R / ⌘ Command+R).