GOOGLE MAPS KONEKTOR

Google Maps konektor slúži na získanie GPS súradníc k polohe spoločnosti alebo CI objektu typu Miesta, ktoré sa následne uložia v CDESKu. Tieto súradnice sú výborné pre upresnenie miesta výkonu práce. Využiť sa dajú pri navigácii pomocou aplikácie Waze, na základe odkazu v mailovej notifikácii.

Pred tým, ako konektor pridáte do CDESKu

Skôr ako začnete Google Maps konektor používať v CDESKu, je potrebné najskôr vytvoriť projekt v Google Cloud Platform a následne aktivovať Maps JavaScript API a Geocoding API.

Vytvorenie projektu v Google Cloud Platform

Pre vytvorenie nového projektu prejdite na stránku Google Cloud Platform, ktorú nájdete na tomto odkaze . V prípade, že ste túto platformu ešte nevyužívali, po kliknutí na odkaz sa zobrazí okno pre potvrdenie podmienok používania.

Obrázok: Potvrdenie podmienok používania Google Cloud Platform
Obrázok: Potvrdenie podmienok používania Google Cloud Platform

Po odsúhlasení podmienok používania sa zobrazí okno pre vloženie názvu projektu. Pole Location nie je potrebné meniť. Následne kliknite na tlačidlo Create.

Obrázok: Zadanie názvu nového projektu na Google Cloud Platform
Obrázok: Zadanie názvu nového projektu na Google Cloud Platform

Po kliknutí budete presmerovaný na úvodnú obrazovku Google Cloud Platform. V prípade, že ste projekt založili správne, v pravom hornom rohu sa zobrazí notifikácia o úspešnom založení projektu.

Obrázok: Úvodná obrazovka Google Cloud Platform a notifikácia o úspešnom založení projektu
Obrázok: Úvodná obrazovka Google Cloud Platform a notifikácia o úspešnom založení projektu

Konfigurácia platobných údajov pre nový projekt

Po úspešnom založení projektu, je potrebné nastaviť platobné údaje. Pri založení nového účtu, každý používateľ získava kredit v hodnote 300 amerických dolárov. Ak dôjde k jeho prečerpaniu, nebudú účtované ďalšie poplatky bez toho, aby ste ich odsúhlasili.
Pre nastavenie platobných údajov k novému projektu, kliknite na možnosť Billing v menu na pravej strane.

Obrázok: Tlačidlo Billing v hlavnom menu Google Cloud Platform
Obrázok: Tlačidlo Billing v hlavnom menu Google Cloud Platform

Po kliknutí sa zobrazí okno s upozornením, že projekt nemá nastavenú žiadnu platobnú metódu. Tú nastavíte kliknutím na tlačidlo Link a billing account.

Obrázok: Tlačidlo pre nastavenie platobnej metódy pre projekt
Obrázok: Tlačidlo pre nastavenie platobnej metódy pre projekt

V prípade, že v Google Cloud Platform nepoužívate žiadne platobné údaje, zobrazí sa modálne okno s upozornením, aby ste pridali platobné údaje. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Create billing account.

Obrázok: Tlačidlo pre pridanie platobných údajov
Obrázok: Tlačidlo pre pridanie platobných údajov

Následne sa zobrazí okno pre konfiguráciu vášho Google Cloud účtu. V prvom kroku vo výbere zvoľte možnosť, ktorá najlepšie charakterizuje vašu spoločnosť. Po výbere niektorej z možností sa zobrazí pole pre zadanie mailu, v prípade, že chcete navýšiť množstvo kreditov na platforme. Vyplnenie tohto poľa nie je povinné. Pre pokračovanie ešte odsúhlaste podmienky používania platformy Google Cloud. Pole s výberom krajiny sa predvyplní automaticky.

Obrázok: 1. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – údaje o spoločnosti
Obrázok: 1. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – údaje o spoločnosti

Následne sa zobrazí pole pre zadanie telefónneho čísla. Na toto číslo bude odoslaný verifikačný kód. Po zadaní telefónneho čísla kliknite na tlačidlo Send code.

Obrázok: 2. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – zadanie telefónneho čísla
Obrázok: 2. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – zadanie telefónneho čísla

Následne sa zobrazí pole pre zadanie verifikačného kódu. Po vložení kódu kliknite na tlačidlo Verify.

Obrázok: 2. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – vloženie verifikačného kódu
Obrázok: 2. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – vloženie verifikačného kódu

V ďalšom kroku vyplňte svoje osobné informácie. V časti Name and address zadajte svoju adresu a v časti Payment method zadajte údaje o platobnej karte. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Start my free trial.

Obrázok: 3. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – vloženie osobných a platobných údajov
Obrázok: 3. krok pri konfigurácii Google Cloud účtu – vloženie osobných a platobných údajov

Následne sa zobrazí modálne okno s krátkym dotazníkom, ktorý slúži spoločnosti Google na zlepšovanie poskytovaných služieb. Vyplnenie dotazníka nie je povinné a môžete ho preskočiť kliknutím na Close.

Aktivovanie Maps JavaScript API a Geocoding API

Po konfigurácii osobných a platobných údajov, môžete pre svoj projekt aktivovať API. Pre aktivovanie API prejdite na hlavnú stránku Google Cloud Platform a v menu vyberte APIs & Services a následne Dashboard.

Obrázok: Cesta do modulu Dashboard
Obrázok: Cesta do modulu Dashboard

Pre aktiváciu nového API kliknete na tlačidlo +Enable APIs and Services, ktoré sa nachádza v hornej časti okna.

Obrázok: Tlačidlo pre pridanie nového API
Obrázok: Tlačidlo pre pridanie nového API

Následne v paneli na vyhľadávanie vyhľadajte Maps JavaScript API a kliknite na tlačidlo Enable.

Obrázok: Panel na vyhľadávanie API
Obrázok: Panel na vyhľadávanie API
Obrázok: Pridanie Maps JavaScript API
Obrázok: Pridanie Maps JavaScript API

Rovnakým spôsob pridáte aj Geocoding API.

Obrázok: Pridanie Geocoding API
Obrázok: Pridanie Geocoding API

Získanie Google API key

Po aktivácii oboch API je potrebné nastaviť poverenie, aby ste získali Google API kľúč, ktorý neskôr vložíte v CDESKu počas konfigurácie Google Maps konektora. Prejdite na domovskú obrazovku Google Cloud Platform a následne v menu vyberte APIs & Services -> Credentials.

Obrázok: Záložka Credentials
Obrázok: Záložka Credentials

Po kliknutí sa zobrazí nové okno. Kliknite na tlačidlo +Create Credentials, ktoré sa nachádza na hornej lište. Následne vyberte možnosť API key.

Obrázok: Tlačidlo na pridanie nového poverenia
Obrázok: Tlačidlo na pridanie nového poverenia

Po kliknutí sa v modálnom okne zobrazí kľúč, ktorý bude potrebný v ďalších krokoch. Preto túto stránku nezatvárajte, alebo si kľúč skopírujte do clipboardu. Teraz prejdite do vášho CDESKu, kde môžete pridať Google Maps konektor.

Obrázok: Google API key
Obrázok: Google API key

Pridanie a konfigurácia Google Maps konektora v CDESKu

Pre pridanie Google Maps konektora, prejdite v CDESKu do Globálne nastavenia->Konektory API a následne kliknite na tlačidlo +Pridať konektor.

Obrázok: Tlačidlo pre pridanie konektora v CDESKu
Obrázok: Tlačidlo pre pridanie konektora v CDESKu

Po kliknutí sa zobrazí okno s výberom typu konektora. Zvoľte možnosť Google Maps. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo >Pokračovať.

Obrázok: Výber typu konektora
Obrázok: Výber typu konektora

Následne sa zobrazí okno pre konfiguráciu parametrov konektora.

Typ konektora – Táto položka nie je editovateľná. Automaticky sa v nej predvyplní možnosť Google Maps.

Názov – vložte vlastný názov, pod ktorým sa konektor bude zobrazovať v zozname konektorov.

Zapnuté – Aby bolo možné konektor používať, uveďte prepínač do polohy zapnutý . Ak sa prepínač nachádza v polohe vypnutý , konektor nebude aktívny.

Google api key – vložte kľúč z Google Cloud Platform. V hlavnom menu na tejto platforme kliknite na možnosť APIs & Services ->Credentials. V časti API Keys otvorte položku, ktorú ste vytvorili. (Postup ako získať Google api key je popísaný v odseku Získanie Google app key). Po kliknutí sa zobrazí formulár pre nastavenie obmedzení kľúča. Samotný kľúč sa nachádza v pravom hornom rohu.

Obrázok: Konfigurácia Google Maps konektora
Obrázok: Konfigurácia Google Maps konektora

Vykonané zmeny v CDESKu uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Pre správne načítanie konektora je potrebné ešte znovu načítať stránku, napríklad pomocou klávesovej skratky CTRL+R.

Zobrazenie miesta z CDESKu na mape

Účelom konektora Google maps je zobrazenie adresy spoločnosti alebo zadané Miesta na mapách Google priamo v CDESKu. Ak ste konektor nastavili správne pomocou postupu popísaného vyššie, vo formulári spoločnosti na záložke Všeobecné informácie, v časti Adresa, sa zobrazí tlačidlo Zobraziť na mape. Pre zobrazenie tohto tlačidla musí mať spoločnosť / miesto správne vypísané adresné údaje. Bližšie informácie o nájdete v tomto článku.

Obrázok: Tlačidlo pre zobrazenie spoločnosti na mape
Obrázok: Tlačidlo pre zobrazenie spoločnosti na mape

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí dialógové okno s mapou od služby Google Maps, na ktorej je vyznačená poloha danej spoločnosti. V prípade potreby, k tejto polohe je možné získať GPS súradnice. Slúži na to tlačidlo Prevziať GPS súradnice, ktoré sa zobrazuje v pravom dolnom rohu pod mapou. Po kliknutí na toto tlačidlo sa dialógové okno s mapou zatvorí a súradnice sa vložia do polí GPS súradnice vo formulári spoločnosti.

Praktické využitie je spravené formou pridania linku do mailových notifikácií k požiadavkám. Ak daná požiadavka je na spoločnosť, alebo miesto ktoré má zadané adresu / GPS súradnice, je vložený link s ikonou aplikácie WAZE. Ak na tento link kliknete na mobilnom zariadení, kde je nainštalovaný WAZE, tak sa vám otvorí mapa s navigáciou.

Obrázok: Zobrazenie spoločnosti na mapách a tlačidlo pre získanie GPS súradníc
Obrázok: Zobrazenie spoločnosti na mapách a tlačidlo pre získanie GPS súradníc