TYPY POLOŽIEK

Hierarchia CMDB

Typy položiek (Configuration Item Types) sú podskupiny konfigurovateľných položiek – v rámci hlavnej skupiny tvoria množiny položiek s rovnakými vlastnosťami. V hierarchi konfiguračnej databázy patria pod Hlavné skupiny položiek:

  • Hlavné skupiny položieknapríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá…sú ďalej delené podskupinami, viac o hlavných skupinách v samostatnom článku Hlavné skupiny položiek
    • Typy položiek – rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny položiek s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky…). Viac v článku nižšie
      • Zoznam položiek – obsahuje samotné položky triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v samostatnom článku Zoznam položiek

Zoznam definovaných podskupín zobrazíte cez hlavné menu CMDB -> Typy položiek, po vybratí hlavnej skupiny v ľavej časti okna. Pokiaľ sa tu žiadne hlavné skupiny nenachádzajú, je potrebné ich definovať v CMDB -> Hlavné skupiny položiek. Existujúce podskupiny môžete upraviť dvojklikom na príslušný riadok, alebo výberom voľby z kontextového menu   Editovať. Novú podskupinu vytvoríte kliknutím na  +Pridať Typ položiek.

Zoznam definovaných podskupín
Obrázok: Zoznam definovaných podskupín

Definícia podskupiny

Formulár Typu položky obsahuje nasledovné možnosti:

Hlavná skupina – vyberte spomedzi definovaných hlavných skupín v CMDB -> Hlavné skupiny položiek

Názov Typu položky – uveďte názov podskupiny

Popis – môžete uviesť popis Typu položky, ktorý sa zobrazí v zozname Typov položiek

Slug (alias) – alias pre ID – umožňuje prácu s podskupinami (Typ položiek) v API rozhraní CDESK, bez potreby poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier – miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj. smie byť použitý v rámci podskupín (Typ položiek) maximálne raz

Automatická tvorba názvu – predvolene vypnuté, vybratím možnosti podľa vlastnosti alebo vzoru sa sprístupní tlačidlo +Nastaviť. Kliknutím naň sa otvorí okno s priradenými vlastnosťami  editovaného Typu položky. Tie je možné rôzne kombinovať a názvy položiek tak vytvárať automaticky. Ak sa žiadne vlastnosti neponúkajú, skontrolujte či má podskupina pridelené vlastnosti polí textového a číselného typu

Unikátny názov – pokiaľ položky zvolenej podskupiny nemusia mať vyplnený názov, nechajte prepínač vo vypnutej polohe v opačnom prípade ho prepnite do zapnutej polohy.

Nová podskupina pre hlavnú skupinu Zariadenia
 Obrázok: Nová podskupina pre hlavnú skupinu Zariadenia
Vlastnosti

V tejto časti určujete, aké údaje si prajete evidovať u všetkých položiek priradených vybranej podskupine (Typ položiek). Takýmto spôsobom viete odlíšiť položky vybranej podskupiny, od objektov inej podskupiny.

Kliknutím na  +Pridať vlastnosť  si vyberiete požadované vlastnosti. Pokiaľ sa požadované vlastnosti v zozname vlastností nenachádzajú, vytvorte si vlastné. Viac o práci s vlastnosťami sa dočítate v článku Všeobecné funkcie -> Voliteľné vlastnosti

(príklad použitia vlastností: u položiek typu počítače z hlavnej skupiny IT zariadenia, môžete evidovať vlastnosti ako procesor, úložisko, či komu je počítač pridelený, kdežto u položiek typu sieťové prvky rovnako v skupine IT zariadenia, vás môže zaujímať typ sieťového prvku, počet portov, či komunikuje bezdrôtovo…)

Vlastnosti položiek podskupiny + automatická tvorba názvu podľa vlastnosti adresy
Obrázok: Vlastnosti položiek podskupiny + automatická tvorba názvu podľa vlastnosti adresy

Po definícii hlavnej skupiny sa k skupine automaticky vytvorí jeden, alebo aj viac všeobecných podskupín (Typ položiek), ktoré môžu mať preddefinovanú sadu vlastností, ako napríklad:

Prevádzky – Adresa

Vozidlá – EČV, ID pre telemetriu (GPS monitoring vozidiel)

Pre vytvorenie podskupiny, alebo uloženie vykonaných zmien kliknite na Uložiť.