OZNAMY – NASTAVENIA

Zapnúť modul Oznamy – používanie modulu Oznamy je v CDESKu povolené, ak sa prepínač  nachádza v stave zapnutý. Viditeľnosť modulu v menu podlieha oprávneniam. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy.

Typy a kategórie oznamov

Typ oznamu – Táto funkcia slúži na triedenie oznamov. Vďaka triedeniu do typov je práca s oznamami efektívnejšia. Typy definujete v číselníku Typ oznamu.

Najprv nastavte, či Voľba typu oznamu bude Vypnutá alebo Povinná. Keď zvolíte možnosť Vypnutá, pri tvorbe oznamu sa nebude zobrazovať výber Typ oznamu. Pri voľbe možnosti Povinná nebude možné oznam uložiť, pokiaľ nevyberiete typ oznamu.

Kategórie oznamu – Kategórie zjednodušujú vyhľadávanie oznamov a zvyšujú prehľadnosť zoznamu Oznamov. Môžete nastaviť, aby sa v zozname zobrazovala iba vybraná kategória. Kategórie si definujete v číselníku Kategórie oznamu.

Najprv vyberte jednu z možnosti z číselníka Voľba kategórie oznamu.

  • Vypnutá: pri tvorbe nového oznamu sa v zozname nebude zobrazovať možnosť Kategória príspevku. Zároveň zmizne nižšie uvedený zoznam, v ktorom sa definujú jednotlivé kategórie.
  • Nepovinná: možnosť Kategória príspevku bude v zozname prístupná, používateľ ju ale nemusí vypĺňať. Nový príspevok možno uložiť aj bez zvolenia kategórie.
  • Povinná: možnosť Kategória príspevku bude v zozname na tvorbu nového príspevku povinná. Nový príspevok nebude možné uložiť bez výberu kategórie.
Typy oznamov
Typy oznamov
Kategórie oznamov
Kategórie oznamov

Definovanie typov a kategórií oznamov

Vlastný číselník typov a kategórií je možné definovať len ak sú zapnuté typy a/alebo kategórie oznamov. Pre používateľov CDESKu v inom jazyku umožňuje formulár pre určenie typov/kategórií uviesť aj preklad. Jazyky pre preklad sa nastavujú v Globálne nastavenia ->Jazyky.||

Na pridanie novej položky je určené tlačidlo  Pridať . V zozname sa vytvorí nový riadok.

Pridávanie nového typu / novej kategórie oznamu
Pridávanie nového typu / novej kategórie oznamu

Potiahnutím ikony   sa zmení poradie. Vypnutie prepínača  v stĺpci Stav spôsobí, že dané typy/kategórie nebudú prístupné pri tvorbe a editácii oznamu. Vedľa prepínača sa nachádza ikona , ktorá umožňuje nastaviť farbu typu a kategórie. Okrem farby si používateľ môže vybrať z množstva ikon.

Nastavovanie ikony a farby nového typu / novej kategórie
Nastavovanie ikony a farby nového typu / novej kategórie