SEZNAM POŽADAVKŮ

Seznam požadavků je dostupný v hlavním menu v Požadavky → Seznam požadavků. Pokud se v menu položka Požadavky nenachází, musí uživatel s oprávněním administrátora zapnout modul požadavků v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky, případně zkontrolovat, zda má uživatel přidělena oprávnění k používání tohoto modulu v Uživatelé a skupiny → Uživatelé.

Hlavička okna seznamu požadavků informuje o počtu zobrazených požadavků z celkového množství, dále obsahuje ovládací prvky pro změnu typu zobrazení záznamů podle priority, vytvoření požadavkuvyhledávání s použitím pokročilého filtru a tlačítko pro export do XLS.

Následuje výpis požadavků podle aktuálně nastaveného filtru.

Pomocí ikony si můžete nastavit, které sloupce se budou v seznamu nacházet a také jejich pořadí.

Formát všech časových dat v seznamu a také uvnitř požadavků závisí na nastavení ve vašem profilu. Ve stejném formátu budou data a časy v XLS reportu. Zobrazované časy (časová zóna) ve webovém rozhraní závisí na nastavení vašeho počítače. Do XLS reportů a do emailů se vkládají časy podle Globální nastavení → Datum a čas.

Seznam požadavků
Seznam požadavků

Možnosti zobrazení seznamu požadavků

Přepínač Prioritní zobrazení poskytuje přednostní výpis požadavků, který Vám ukáže, co máte urgentně zpracovat nebo s čím jste v prodlení. Přepínač umožňuje zobrazit záznamy dvěma způsoby:

=>  Normální zobrazení   – zobrazí seznam požadavků všech řešitelů řazený podle data vytvoření, od nejnovějších po nejstarší

=> Prioritní zobrazení   – zobrazí seznam požadavků rozdělený na tyto části:

     -> Moje rozepsané: koncepty vytvářené přihlášeným řešitelem
     -> Nepřiřazeno – požadavky, které jsou přiřazeny na některou ze skupin přihlášeného řešitele
     -> Moje čekající na odezvu – požadavky, které jsou přiřazené na přihlášeného řešitele a čekají na odezvu
     -> Moje čekající na schválení – požadavky přiřazeny na řešitelskou skupinu přihlášeného řešitele. Také může jít o požadavky, kde je uveden přihlášený řešitel a současně požadavky jsou ve stavu Čeká na schválení.
     -> Moje po termínu splnění – požadavky přiřazeny na přihlášeného řešitele, kde se nečeká na odezvu, a současně byl překročen termín splnění
     ->Moje – požadavky přiřazeny na přihlášeného řešitele, které nečekají na odezvu a ani nejsou po termínu splnění
     -> Ostatní – ostatní požadavky, které se přímo netýkají přihlášeného řešitele, ale má k nim přístup. Také se tu nacházejí všechny ukončené požadavky a požadavky jiných řešitelů z jeho vlastní skupiny

V závislosti na nastavení Oprávnění může uživatel vidět:

 • pouze své požadavky, včetně požadavků přiřazených skupině, ve kterých je uživatel členem
 • pouze své požadavky, včetně požadavků přiřazených skupině, kde je uživatel členem
 • pouze požadavky zákazníků, které jsou pro uživatele viditelné
Seznam požadavků – prioritní zobrazení
Seznam požadavků – prioritní zobrazení

Tlačítka na vytvoření nového požadavku

Zadání nového požadavku je možné několika způsoby, blíže představenými v článku Vytvoření nového požadavku. Přímo ze seznamu požadavků mohou být dostupné tyto způsoby:

Tlačítka pro přidání požadavku a požadavku z katalogu
Tlačítka pro přidání požadavku a požadavku z katalogu

Vyhledávání a filtrování v seznamu požadavků

Fulltextové vyhledávání v seznamu požadavků vyhledává podle sloupců ID požadavkuNázev požadavkuZákazníkProvoz, Místo a podle popisu požadavku.

Fulltextové vyhledávání v seznamu požadavků
Fulltextové vyhledávání v seznamu požadavků

Pokud je potřeba vyhledat požadavky podle více kritérií, slouží k tomu pokročilý vyhledávací filtr, ve kterém je možné určit podmínky:

     -> Libovolný sloupec
     -> Název požadavku
     -> Stav – ve výchozím nastavení zapnutý filtr pouze na otevřené požadavky
     -> Společnost / Jméno
     -> Řešitel
     -> Termín splnění do
     -> Vytvořeno

Podle konfigurace, kterou si v CDESKu nastavíte, se vám zobrazí některé z dalších možností na filtraci:

Podmínky filtrování v seznamu požadavků
Podmínky filtrování v seznamu požadavků
 • Čas do termínu náhradního řešení
 • Čas do termínu odezvy
 • Čas do termínu přiřazení
 • Čas do termínu splnění
 • Číslo
 • Datum hodnocení
 • Důvod ukončení
 • Hodnotitel
 • Identifikátor zákazníka v emailech
 • JIRA-ID
 • Kategorie společnosti
 • Kategorizace
 • Kdo žádá
 • Metoda řešení
 • Místo
 • K řešení / zadané
 • Název zakázky
 • Objekt
 • Oblast služby
 • Odezva
 • Pomocný řešitel
 • Popis
 • Poskytnuté náhradní řešení
 • Pro koho žádá
 • Provoz
 • Příčina
 • Priorita
 • Přiřazené
 • Reklamovaný řešitel
 • Šablona
 • Splněné
 • Termín odezvy
 • Termín poskytnutí náhradního řešení
 • Termín přiřazení
 • Typ
 • Typ společnosti
 • Úloha
 • Vytvořil
 • Požadovaný termín
 • Změněno
 • Změnil
 • Známka hodnocení

Jednotlivé podmínky je možné různě kombinovat a řetězit, s možností uložení často využívaných kombinací podmínek. Pro více informací o efektivní práci s filtry v CDESKu se dočtete v textu Vyhledávání a pokročilé filtry.

Tlačítka s uloženými filtry
Tlačítka s uloženými filtry

Export požadavků

V levém dolním rohu seznamu požadavků se nachází tlačítko XLS , které vyexportuje seznam ve formátu XLS.

Po kliknutí se otevře nové okno, v kterém vyberete sloupce pro export. Pokud chcete exportovat všechny sloupce, nemusíte je vybírat jednotlivě. Kliknutím na ikonu  se vyberou všechny. Pořadí sloupců v tomto seznamu určuje jejich pořadí v exportu. Pokud si přejete mít sloupce ve výchozím pořadí, klikněte na ikonu  a sloupce se rozřadí.

Po dokončení výběru sloupců vytvořte export pomocí tlačítka Exportovať , které se nachází v levém dolním rohu okna. Volbou možnosti Zrušiť se vrátíte do seznamu úloh bez vytvoření exportu.

Výběr sloupců pro export požadavků
Výběr sloupců pro export požadavků

Formát časových údajů v reportu (například datum vytvoření požadavku) závisí na nastavení Formátu zobrazování datumůFormátu zobrazování časů ve vašem profilu.

XLS Report seznamu požadavků
XLS Report seznamu požadavků