VYTVÁŘENÍ A SEZNAM PRACOVNÍCH PŘÍKAZŮ

Způsoby vytvoření nového pracovního příkazu

Nový pracovný príkaz môže byť vygenerovaný automaticky po zadaní požiadavky z katalógu požiadaviek, alebo ho možno zadať priamo na požiadavke, pripadne v zozname pracovných príkazov. Akýmkoľvek spôsobom príkaz zadáte, vždy bude mať väzbu na požiadavku.

1. Způsob (preferovaný) – ze šablony požadavku
Pracovní příkaz se automaticky vytvoří ze šablony požadavku. Znamená to, že požadavek byl vytvořen přes katalog požadavků (z dlaždice). Bližší informace o nastavení generování pracovních příkazů naleznete v textu věnovaném Katalogu požadavků

2. Způsob – ručně z požadavku
Pracovní příkaz můžete na požadavku přidat přes záložku Pracovní příkazy. Přidávání pracovního příkazu na požadavku je popsáno v tomto textu.

Pridávanie pracovných príkazov cez požiadavku
Obrázek: Přidávání pracovních příkazů přes požadavek

3. Způsob – ručně ze seznamu příkazů

Přidávání pracovního příkazu v seznamu pracovních příkazů je popsáno v textu níže. Slouží k tomu tlačítko +Přidat pracovní příkaz nad seznamem pracovních příkazů. U obou způsobů přidávání pracovních příkazů se používají stejné formuláře.

Pridávanie pracovných príkazov cez zoznam príkazov
Obrázek: Přidávání pracovních příkazů přes seznam příkazů

Při zadávání pracovních příkazů přes požadavky a ze seznamu pracovních příkazů se používají stejné formuláře. Jejich význam představíme v tomto textu. Zobrazení některých položek může záviset na nastavení modulu Požadavky. V dalším textu budou barevně odlišeny modrou barvou, společně s informací, jak je lze zapnout. Viditelnost některých položek také může záviset na oprávnění. U těchto položek se nachází informace jak se k nim nastavují oprávnění.

Vytvoření nového pracovního příkazu přes seznam příkazů

Nad seznamem pracovních příkazů se nachází tlačítko +Přidat pracovní příkaz, pomocí kterého přidáte nový pracovní příkaz. Tlačítko pro přidávání pracovních příkazů se zobrazuje pouze uživatelům s oprávněním k vytváření nových příkazů. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny->konkrétní uživatel->záložka Oprávnění -> Požadavky -> Pracovní příkazy -> Záznamy.

Tlačidlo na pridávanie pracovných príkazov
Obrázek: Tlačítko pro přidávání pracovních příkazů

Po klepnutí na tlačítko +Přidat pracovní příkaz se otevře formulář pro zadávání nového pracovního příkazu. Stejný formulář se používá i když je pracovní příkaz zadáván přímo přes požadavek. Povinné položky jsou označeny jsou označeny symbolem

Formulár na zadanie nového pracovného príkazu
Obrázek: Formulář pro zadání nového pracovního příkazu

Požadavek • Klepnutím na ikonu > se otevře seznam všech požadavkú s možností filtrovat záznamy. Vyberte požadavek, který chcete rozdělit na pracovní příkazy. Výběrem vytvoříte vazbu mezi těmito dvěma objekty. Po přidání požadavku se vedle tohoto pole objeví ikona pro zobrazení náhledu navázaného požadavku. Požadavek lze přes tento náhled editovat. Pole požadavek je součástí oprávnění a můžete ho zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních: Požadavky->Pracovní příkazy -> Přístup k polím -> Požadavek).

Výber požiadavky pri zadávaní pracovného príkazu
Obrázek: Výběr požadavku při zadávání pracovního příkazu

Název – pod tímto názvem se pracovní příkaz zobrazí v seznamu pracovních příkazů a také v dalších modulech provázaných s daným pracovním příkazem. Pole název je součástí oprávnění a můžete ho zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních: Požadavky -> Pracovní příkazy -> Prístup k polím -> Název).

Popis – pole pro uvedení zadání pracovního příkazu, s možností formátování textu. Pole popis je součástí oprávnění a můžete ho zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních: Požadavky -> Pracovní příkazy->Prístup k polím -> Popis).

Kdo žádá– vyberte, kdo pracovní příkaz zadal. Je-li toto pole vyplněno na navázaném požadavku, automaticky se předvyplní i na pracovním příkazu. Můžete ho změnit. V případě, že pracovní příkaz vytváříte na základě (např. telefonické) poptávky jiného uživatele či zákazníka, máte možnost vybrat jiného operátora / zákaznické konto. Pole lze zapnout v Globální nastavení -> Požadavky -> Požadavky části obecné nastavení. Také je součástí oprávnění a můžete jej zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních: Požadavky -> Pracovní příkazy -> Přístup k polím -> Kdo žádá).

Pro koho žádá – v případě, že pracovní příkaz inicioval někdo jiný než osoba zadaná v poli Kdo žádá, pro zadání dané osoby využijte toto pole. Nemusí jít o registrované uživatele CDESKu. V závislosti na nastavení v Globální nastavení -> Požadavky -> Požadavky můžete zadat i volný text. Je-li toto pole vyplněno na navázaném požadavku, automaticky se předvyplní i na pracovním příkazu. Toto pole můžete změnit. Pole, Pro koho žádá je součástí oprávnění a můžete ho zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních: Požadavky->Pracovní příkazy->Přístup k polím->Pro koho žádá).

Řešiteľská skupina– výběr řešitelské skupiny. Pole Řešitelská skupina je přístupné pouze při zapnutí funkce Omezit výběr řešitele podle řešitelské skupiny. Pole Řešitelská skupina je součástí oprávnění a můžete je zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu (v oprávněních : Požadavky -> Pracovní příkazy -> Přístup k polím -> Řešitelská skupina).

Řešitel • – výběr řešitele. Při zapnutí funkce Omezit výběr řešitele podle řešitelské skupiny se pole zobrazí až po výběru řešitelské skupiny. Výběr nabízených řešitelů závisí na nastavení oprávnění uživatelského účtu. Zákaznické / Easyclick konto vidí jen řešitele, kteří jsou danému zákazníkovi přiřazeni. Nastavení viditelných a přiřazených zákazníků se provádí v Užívatelé a skupiny->Užívatelé v časti Společnosti, nebo v Adresář -> Společnosti v části Operátoři.

Pole Řešitel je součástí oprávnění a můžete jej zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních : Požadavky -> Pracovní příkazy -> Přístup k polím -> Řešitel. Pro výběr řešitele je zapotřebí mít oprávnění vidět uživatele registrované v CDESKu. (v oprávněních : Užívatelé a skupiny -> Užívatelé -> Záznamy. Pro výběr skupin to je Užívatelé a skupiny -> Skupiny -> Záznamy).

Termín přiřazení – termín, do kterého má být pracovní příkaz přidělen konkrétnímu řešiteli (nikoli skupině řešitelů). Pole Termín přiřazení je součástí oprávnění a můžete ho zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních : Požadavky -> Pracovní příkazy -> Přístup k polím -> Dátumová pole).

Termín splnění – termín do kterého by pracovní příkaz měl být vyřešen. Pole Termín splnění je součástí oprávnění a můžete jej zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních : Požadavky -> Pracovní příkazy -> Přístup k polím -> Dátumová pole).

Přílohy – možnost připojení přílohy (například screenshotu). Soubor připojíte buď jeho přetažením myší na toto pole, nebo kliknutím na něj vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh, seznam připojených souborů se následně zobrazí pod tímto polem.

Doplňkové vlastnosti – umožňují rozšířit pracovní příkaz o další informace. Doplňkové vlastnosti lze přidávat až po uložení příkazu. Více informací o definici doplňkových vlastností naleznete v článku Konfigurační databáze, CMDB -> Doplňkové vlastnosti. Pole Doplňkové vlastnosti je součástí oprávnění a můžete je zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům nebo skupině v CDESKu. (v oprávněních : Požadavky -> Pracovní příkazy -> Doplňkové vlastnosti).

Objekty

Pracovní příkaz lze přebít s objekty z Konfigurační databáze CMDB. Informace o navázání objektů naleznete v textu Práce s pracovními příkazy.

Tlačidlo na pridávanie objektov
Obrázek: Tlačítko pro přidávání objektů

Seznam pracovních příkazů

Seznam pracovních příkazů je dostupný v hlavním menu v Požadavky->Seznam příkazů. Pokud se v menu Seznam příkazů nenachází, musí uživatel s oprávněními administrátora zapnout modul pracovní příkazy v Globální nastavení->Požadavky->Pracovní příkazy. V případě, že se modul i nadále nezobrazuje, zkontrolujte oprávnění k přístupu k němu. Oprávnění nastavíte v Užívatelé a skupiny -> konkrétní uživatel -> záložka Oprávnění -> Požadavky -> Pracovní příkazy -> Záznamy.

Hlavička okna seznamu pracovních příkazů informuje o počtu zobrazených příkazů z celkového množství. Dále obsahuje ovládací prvky pro změnu typu zobrazení, vytvoření pracovních příkazů, vyhledávání s použitím pokročilého filtru a tlačítko pro export do XLS.

Následuje výpis pracovních příkazů podle aktuálně nastaveného filtru.

Pomocí ikony můžete nastavit, které sloupce se budou v seznamu nacházet a jejich pořadí.

Formát všech časových dat v seznamu a také uvnitř pracovních příkazů závisí na nastavení ve vašem profilu. Ve stejném formátu budou data a časy v XLS reportu. Zobrazované časy (časová zóna) ve webovém rozhraní závisí na nastavení vašeho počítače. Do XLS reportů a do e-mailů se vkládají časy podle Globální nastavení -> Datum a čas.

Zoznam pracovných príkazov
Obrázek: Seznam pracovních příkazů
Možnosti zobrazení seznamu

Přepínač Prioritní zobrazení poskytuje přednostní výpis pracovních příkazů, které Vám ukáže, co máte urgentně zpracovat nebo s čím jste v prodlení. Přepínač umožňuje zobrazit záznamy dvěma způsoby:

 • Normální zobrazení  – zobrazí seznam pracovních příkazů všech řešitelů řazený podle data vytvoření, od nejnovějšího po nejstarší
 • Prioritní zobrazení  – zobrazí seznam požadavků rozdělený na tyto části:
  • Moje rozepsané – neuložené (rozepsané) pracovní příkazy od přihlášeného řešitele
  • Nepřiřazeno – pracovní příkazy k řešitelské skupině, ve kterých je přihlášený uživatel členem
  • Moje čekající na schválení – pracovní příkazy přiřazené na řešitelskou skupinu přihlášeného řešitele. Také jde o pracovní příkazy, kde je uveden přihlášen řešitel a zároveň pracovní příkazy jsou ve stavu Čeká na schválení.
  • Moje po termínu splnění – pracovní příkazy přiřazené na přihlášeného řešitele, kde byl překročen termín splnění
  • Moje – pracovní příkazy přiřazené na přihlášeného řešitele, které nečekají na odezvu, nejsou po termínu splnění a ani není na nich schvalovací proces
  • Ostatní – ostatní pracovní příkazy, které se přímo netýkají přihlášeného řešitele, ale má k nim přístup. Také se zde nacházejí všechny ukončené pracovní příkazy a pracovní příkazy jiných řešitelů z jeho vlastní skupiny

Zákaznický účet standardně nemá přístup k seznamu pracovních příkazů. Má-li oprávnění ke čtení záznamů, pracovní příkazy si může zobrazit přes viditelné požadavky. Administrátorské účty mají přístup ke všem pracovním příkazům.

Prioritné zobrazenie pracovných príkazov
Obrázek: Prioritní zobrazení pracovních příkazů

Vyhledávání a filtrování v seznamu pracovních příkazů

Fulltextové vyhledávání v seznamu pracovních příkazů vyhledává podle sloupců Číslo a Název.

Fulltextové vyhľadávanie v zozname pracovných príkazov
Obrázek: Fulltextové vyhledávání v seznamu pracovních příkazů

Pokud je potřeba vyhledat pracovní příkazy podle více kritérií, slouží k tomu pokročilý vyhledávací filtr, ve kterém lze určit podmínky:

 • Libovolný slupec

 • Přiřazeno

 • Čas do termínu přiřazení

 • Řešitel

 • Čas do termínu splnění

 • Řešitelská skupina

 • Číslo

 • Šablona požadavku

 • Kdo žádá

 • Splněno

 • K řešení

 • Stav

 • Název

 • Termín přiřazení

 • Objekt

 • Vytvořeno

 • Popis

 • Vytvořil

 • Požadavek (text)

 • Změněno

 • Požadavek (seznam)

 • Změnil

 • Pro koho žádá

Podmienky filtrovania v zozname pracovných príkazov
Obrázek: Podmínky filtrování v seznamu pracovních příkazů

Jednotlivé podmínky lze různě kombinovat a řetězit, s možností uložení často využívaných kombinací podmínek. Více informací o efektivní práci s filtry v CDESK se dočtete v textu Vyhledávání a pokročilé filtry.

Tlačidla s uloženými filtrami
Obrázek: Tlačítka s uloženými filtry

Export pracovních příkazů

V levém dolním rohu seznamu kontaktů se nachází tlačítko XLS, pomocí kterého můžete seznam exportovat ve formátu XLS. Tlačítko pro exportování úloh lze zpřístupnit / znepřístupnit určitým uživatelům v Oprávněních. Oprávnění nastavíte v Užívatelé a skupiny->konkrétní uživatel->záložka Oprávnění->Požadavky->Pracovní příkazy->Záznamy->Export.

Tlačidlo na export pracovných príkazov
Obrázek: Tlačítko pro export pracovních příkazů

Po klepnutí se otevře nové okno, ve kterém můžete vybrat sloupce pro export. Chcete-li exportovat všechny sloupce, nemusíte je vybírat jednotlivě. Klepnutím na ikonu se vyberou všechny. Pořadí sloupců v tomto seznamu také určuje jejich pořadí v exportu. Pokud si přejete mít sloupce ve výchozím pořadí, klikněte na ikonu a sloupce se seřadí.

Po vybrání sloupců vytvořte export pomocí tlačítka Exportovat, které se nachází v levém dolním rohu okna. Volbou možnosti Zrušit se vrátíte do seznamu úloh bez vytvoření exportu.

Výber stĺpcov, ktoré sa budú nachádzať v exporte pracovných príkazovObrázek: Výběr sloupců, které se budou nacházet v exportu pracovních příkazů

XLS export pracovných príkazov
Obrázek: XLS export pracovních příkazů