FAKTURÁCIA

Fakturácia je súčasťou modulu Zákazky, nachádza sa v hlavnom menu v Zákazky->Fakturácia. Ak sa v menu nenachádza, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia pre fakturáciu v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Zoznam faktúr a zákaziek

Vo fakturácii sa nachádza zoznam vystavených faktúr na schválenie (za predpokladu, že ste si v Účtovaní zvolili automatickú fakturáciu s potvrdzovaním), nasledovaný zoznamom zákaziek, ktoré obsahujú položky pripravené na manuálnu fakturáciu (tj. tie, u ktorých ste v Účtovaní zvolili manuálnu fakturáciu). Ak si zákazku prajete ešte pred fakturáciou skontrolovať, či upraviť, použite ikonu , ktorá vás presmeruje na vybranú zákazku do záložky Účtovanie.

Zoznam zákaziek pripravených k fakturácii
Zoznam zákaziek pripravených k fakturácii
Zákazky na fakturáciu

Zákazky s položkami pripravenými na manuálnu fakturáciu odfakturujete označením tých, ktoré si prajete fakturovať a kliknete na tlačidlo  Fakturovať označené .

V nasledujúcej výzve vyberte dátum, ku ktorému má byť zákazka fakturovaná a potvrďte tlačidlom Náhľad fakturácie .

Výber fakturačného dátumu
Výber fakturačného dátumu

Tým zobrazíte zoznam faktúr pripravený na fakturáciu, rozdelený po jednotlivých zákazkách. Kliknutím na tlačidlo  na začiatku riadku zobrazíte zoznam položiek pripravených k fakturácii. U položiek, ktoré zatiaľ nemajú byť fakturované, zrušte zaškrtnutie na konci riadku. Ak si prajete z fakturácie vylúčiť jednu zákazku, kliknite na ikonu , ak chcete prerušiť fakturáciu všetkých fakturovaných zákaziek, zvoľte tlačidlo  Zrušiť pripravované faktúry.

Kliknutím na tlačidlo  Vytvoriť nové doklady  vystavíte ku každej zákazke ostrú faktúru na všetky položky označené .

Zoznam pripravovaných faktúr
Zoznam pripravovaných faktúr
Faktúry čakajúce na potvrdenie

Nachádzajú sa na vrchu zoznamu odlíšené príznakom  DRAFT . Pre potvrdenie fakturácie si draft faktúry otvorte pomocou ikony . Následne kliknutím na tlačidlo  na začiatku riadku zobrazíte zoznam položiek pripravených k fakturácii. U položiek, ktoré zatiaľ nemajú byť fakturované, zrušte zaškrtnutie na konci riadku. Ak si prajete zrušiť fakturáciu, kliknite na ikonu , alebo  Zrušiť pripravované faktúry .

Kliknutím na tlačidlo  Vytvoriť nové doklady  vystavíte ostré faktúry na všetky položky označené  .

Vystavené faktúry sa nachádzajú v Zákazky->Faktúry.