Oznamy - prehľad funkcií - CDESK
 

OZNAMY - PREHĽAD FUNKCIÍ

Vývesná tabuľa Vašej spoločnosti.
Oznamy sú určené pre všetkých Vašich pracovníkov ako aj zákazníkov. Zobrazujú sa priamo v Úvodnom prehľade, aby nikomu neuniklo nič dôležité.

Oznamy môžete triediť do prehľadných kategórii, ktoré si sami vytvárate. Dôležitý oznam sa môže zobrazovať prednostne.

Na rozdiel od modulu Nástenka, správy v Oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.